domingo, 29 de julio de 2012

Reflexions forestals "dominicals"

Aprofitant que ja fa un parell de dies que no tenim incendis forestals a Mallorca (i que així segueixi), vull fer unes simples reflexions desenfadades des de la tranquilitat gimnèsica, sobretot arrel del gran i impactant incendi forestal de La Jonquera (Girona) i de la proliferació de diferents campanyes semipopulars i benintencionades que pretenen restaurar el més aviat possible les zones cremades, i de les diferents promeses de la classe política per tal d'evitar nous episodis terriblement tràgics.

Primer de tot, cal aplaudir a tots els tècnics i professionals forestals per la ràpida reacció que han tingut davant la campanya (desafortunada amb el nom) #1català1arbre (gairebé 9.000 persones apuntades en hores!) que, a través de comunicats com el del CREAF, demostren una serietat envejable. La generació tardana del baby-boom fou instruïda molt eficaçment contra qualsevol tipus de gestió silvícola que inclogui tallades (en conec molts que ploren quan veuen tallar un pi) i per això, tenim una societat molt més propensa i decidida a repoblar lo "negre" que no a gestionar lo "verd".

Tal i com va passar a Morna (Eivissa) l'any passat, l'endemà de la declaració de que un gran incendi (GIF) ha estat controlat, sovint es produeix un festival de promeses i declaracions per part de la classe política (tota; i sempre ha estat així), proposant una bateria de mesures per evitar que es tornin a produir més incendis forestals de gran magnitud. Normalment, el primer que es diu és que es restaurarà la zona cremada (tot i que això no serveix de gaire per evitar nous incendis), però com que, òbviament, no hi ha diners per restaurar les 2.500 ha cremades l'any passat, han promès "l'aprovació el 2012 del IV Pla de Defensa d'Incendis dels Illes Balears i que en un termini de dos anys també estarà preparat un Pla Forestal que reguli de forma completa la gestió dels boscos de la Comunitat". Em sembla bé! Però vull pensar que aquests documents seran útils i transparents, anirán mínimament dotats, estaran consensuats, gaudiran d'una participació activa i en definitiva serviran per el que ens ocupa: evitar nous GIF a través de la gestió forestal dels nostres boscos. Insisteixo, oblidem-nos de lo "negre" i mirem lo "verd". I una altra cosa, si hi ha diners, que es redactin i s'apliquin ja. I si no n'hi ha, doncs anem per una altra via més assumible i pràctica.

Per acabar, resulta que a algú se li ha ocorregut la campanya #1català1cabra apostant per una gestió silvopastoral de les zones forestals de Catalunya i especialment de Girona. Desconec si, com a curiositat, saben que a Mallorca tenim #25mallorquins1cabra (o l'equivalent, tot i que malsonant #1mallorquí1cabrit). El problema es que aquí en sobren.

Conclusió: qui s'anima a la campanya #1balear#1esteridellenya (jo poso l'EPI).

Salut.viernes, 22 de junio de 2012

NUEVA NORMATIVA AUTONÓMICA EN MATERIA DE BIOMASA

Algo está cambiando... parece ser que las iniciativas en materia de biomasa forestal cada día están cogiendo más fuerza en nuestras islas. El Govern ha sacado un decreto ley para potenciar el aprovechamiento de la biomasa forestal.

Desde mi punto de vista, pero, se han equivocado en las competencias sobre biomasa, que se han encargado a la administración competente en medio rural (agricultura), obviando que las máximas posibilidades de biomasa están en el monte. Creo que es un claro ejemplo de la desconfianza hacia el sector forestal una vez más... una verdadera lástima!!!

Adjunto el enlace del decreto ley.

viernes, 3 de febrero de 2012

UN CUARTO DE SIGLO DE EMPRESA PÚBLICA FORESTAL EN ILLES BALEARS

En diciembre de 1985 se constituyó la empresa SERVICIOS FORESTALES DE BALEARES y empezó a funcionar a lo largo del 86. En sus orígenes funcionó como una empresa privada

En 1997, y después de una serie de problemas que casi motivaron su desaparición, se transformó en INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (Ibanat).

Así pues, la empresa pública forestal de Illes Balears lleva más de 25 años de existencia luchando contra los incendios forestales, repoblando, realizando trabajos de selvicultura y gestión forestal entre otros cometidos. Durante estos años también se han sufrido bajas, la más sangrante de todas fue pasar la gestión del Dominio Público Forestal (montes públicos) de la CCAA a la empresa pública Espais de Natura Balear (LAP de 2006, BOIB de 30/12/2006), con unos resultados desastrosos.


LISTADO DE GERENTES Y SECRETARIOS DE SFB / IBANAT (1986 - 2012)

Gerentes                                                                             Secretarios                                                  
Santiago Domínguez
Miquel Ferrer
Carlos Pizá                                                                        Antonio López
Maria A. Ferragut                                                              Gabriel Sánchez
Rosa Bris                                                                           Margalida Ferriol
Antonio López                                                                   Miquel Costa
Miguel Sintes                                                                     Martí Ballester
Domingo Bonnín                                                                Juan J. Maestre
Guillem Rosselló                                                               Óscar Garcia
Eduardo Parga                                                                 Pedro Rosselló